Telefonia przez komputer

Telefonia internetowa jest coraz bardziej popularnym sposobem komunikacji międzyludzkiej.Takie przekazywanie możliwe jest dzięki technologii internetowej zwanej VoIP. Jest to technologia, jak wcześniej wspomniano internetowa pozwalająca przesyłać dźwięk za pomocą łączy internetowych. Telefonia internetowa nie byłaby możliwa gdyby nie właśnie ten sposób przekazywania różnego rodzaju fal.

Przez tak ścisłe powiązanie tych dwóch substytutów VOIP jest często po prostu utożsamiany z telefonią internetową
i te dwa określenia stosowane są wymiennie w najróżniejszych zakątkach całego świata, oczywiście w odpowiednim dla danego kraju języku. Jest to wynalazek niezwykle popularny i użyteczny, ponieważ ułatwia kontakty między ludzkie a to natomiast krzewi nici przyjaźni międzynarodowej, które zostają zawiązane na wiele bardzo długich lat.
www.esiptel.pl logo

Dodaj komentarz