Co to jest HDMI 2.1a?

telewizor
Administrator licencji HDMI ogłosił nową aktualizację HDMI 2.1, odpowiednio nazwaną HDMI 2.1a, która ma na celu poprawę jakości obrazu podczas oglądania treści o różnej jakości.

Wiem, wiem: HDMI 2.1 to trochę kłopot. Dlaczego więc jest więcej cyfr i liter do zrozumienia? Nie martw się jednak, nie jesteśmy tutaj zbyt techniczni. Zobaczmy, co to wszystko oznacza i jak może poprawić Twój wizerunek.

Co to jest HDMI 2.1a?

Krótko mówiąc, jest to zaktualizowana wersja HDMI 2.1, która obraca się wokół funkcji znanej jako mapowanie tonów w oparciu o źródło.

Co to jest mapowanie tonów oparte na źródle?Doskonałe pytanie! Najpierw zdefiniujmy mapowanie tonów. Jest to technika stosowana w przetwarzaniu obrazu, w której sygnały cyfrowe są łączone z odpowiednią jasnością i kolorem telewizora. W ten sposób można przechwytywać obrazy o wysokim zakresie dynamicznym i wyświetlać je na ekranach o ograniczonym zakresie dynamicznym, zachowując przy tym szczegóły, kontrast i kolory.

Dzięki HDMI 2.1 część mapowania HDRM może być wykonywana przez urządzenie źródłowe, takie jak dekoder, komputer lub panel sterowania, oprócz mapowania wykonywanego na ekranie. A dlaczego jest to ważne? Źródło może wysyłać sygnał wideo do monitora, lepiej wykorzystując możliwości HDR tego wyświetlacza.

Podczas przetwarzania filmów i zdjęć HDR monitory zazwyczaj wykonują mapowanie, aby utrzymać zawartość w ograniczonej pojemności. Jednak niektóre treści czasami zawierają różne poziomy HDR. Może zawierać elementy HDR, obrazy SDR (Standard Dynamic Range) i podstawową grafikę. Zwykle dzieje się to w trybie obrazu w obrazie.

Zwykle w tym przypadku monitor określa stały zestaw jasności i zakresu kolorów. Dzięki mapowaniu tonów opartemu na źródle, źródło może dostosować się do wyświetlacza, wysyłając sygnał wideo zoptymalizowany pod kątem funkcji HDR płyty.

Podaje przykład

Możesz więc otworzyć aplikację do przesyłania strumieniowego i zobaczyć miniatury wideo zgodne z HDR oraz inne miniatury zawarte w SDR. Ta sama strona może mieć również podstawową grafikę. Dzięki HDMI 2.1 Twoje urządzenie do przesyłania strumieniowego może wysyłać sygnał do telewizora, który używa go najlepiej, jak potrafi. HDMI Forum stwierdza, że ​​HDMI 2.1a jest również przeznaczony dla komputerów PC i konsol do gier i może poprawić jakość obrazu w scenariuszu z wieloma oknami, w którym wideo jest odtwarzane z jednej strony, a tekst z drugiej.

Nadal nie rozumiesz?

Nie winię cię. Następnie udałbym się na stronę HDMI Licensing Administrator, która opisuje HDMI 2.1 w następujący sposób:

„SBTM jest szczególnie przydatny w sytuacjach, w których wideo lub grafika HDR i SDR są połączone w jeden obraz. Na przykład obraz w obrazie lub samouczek z wbudowanym oknem wideo.SBTM umożliwia również komputerom PC i urządzeniom do gier automatyczne wysyłanie sygnałów HDR zoptymalizowanych pod kątem pełnego wykorzystania możliwości HDR ekranu bez konieczności martwienia się użytkownika o ręczną konfigurację urządzenia źródłowego”.

Czy moje źródła i monitory muszą obsługiwać HDMI 2.1a?

Tak, niestety tak. Forum HDMI mówi, że większość telewizorów może uzyskać tę funkcję poprzez aktualizację oprogramowania układowego, ale wydanie tej aktualizacji zależy od producentów urządzeń.

Kiedy zobaczę urządzenia obsługujące HDMI 2.1a?

W rezultacie HDMI Forum ogłosiło, że będzie nadal „dopracowywać i wypuszczać” specyfikację HDMI 2.1a w 2022 roku i oczekuje się, że zostanie wydana w pierwszym kwartale. W najbliższych tygodniach powinniśmy dowiedzieć się więcej o specyfikacjach.

Dodaj komentarz