Album multimedialny Ptaki Polski

Na dwunastu dyskach znajduje się 271 ilustracji z wizerunkami ptaków. Oprócz bogatego zestawu ilustracji, multimedialny atlas Ptaki Polski zawiera krótkie opisy każdego gatunku, zwymiarowane rysunki jaj, listy polskich i łacińskich nazw, informacje ogólne o budowie i narządach wewnętrznych ptaków oraz system pomocy. Listy, Tablice i Budowa – to trzy zasadnicze części programu.

sikorka bogatka

Z menu systemowego ważne są właściwie tylko Preferencje: rodzaj monitora (kolorowy bądź monochromatyczny), myszka dla prawo- lub leworęcznych, typ urządzenia dźwiękowego i dane osobowe (data urodzin i płeć użytkownika, ważna przy formułowaniu komunikatów). Pod hasłem Pliki można zapisać odpowiedni stan programu, który posłuży do szybkiego powrotu w zadane miejsce przy kolejnym uruchomieniu aplikacji. Przeglądanie atlasu warto rozpocząć od informacji ogólnych. Na sześciu planszach dostępnych po wskazaniu zakładki Budowa możemy zapoznać się z częściami ciała i upierzenia, rodzajami piór, układem krwionośnym, oddechowym, kostnym oraz narządami wewnętrznymi. Każda tablica wyświetlana jest po wskazaniu zakładki po prawej stronie ekranu.

bocian biały

Wodząc myszką po rysunku otrzymujemy objaśnienia dotyczące wskazywanych (i wyróżnianych automatycznie) części ciała ptaka. Układ oddechowy i krwionośny wzbogacone są prostymi animacjami ilustrującymi ich działanie. Informacje o budowie ptasiego organizmu nie są zbyt obszerne.

Narządy wewnętrzne obejmują tylko ciało samca (jądro i nasieniowód) z całkowitym pominięciem samicy. Podstawową przewagą informacji zgromadzonej w formie programu komputerowego nad książką jest bogata strukturalizacja treści. Program komputerowy może zaprezentować jeden zestaw danych pogrupowanych pod rozmaitymi kryteriami. taki Polski posiadają specjalne okienko o nazwie Lista, w którym użytkownik wybiera sposób uporządkowania gatunków. Można przeglądać wszystkie nazwy w porządku alfabetycznym, według systematyki zoologicznej, pogrupowane zgodnie ze środowiskiem bytowania oraz sposobem odżywiania.

Dodaj komentarz